Buffalo Diamonds

DOUBLE SEGMENT

supersoft-gold-double

Gold – Super Soft | Double Segment | Grit: 18/20 | Part #: BFL708320VS-2

Gold – Super Soft | Double Segment | Grit: 30/40 | Part #: BFL708340VS-2

Gold – Super Soft | Double Segment | Grit: 60/80 | Part #: BFL708380VS-2

extrasoft-black-double

Black – Extra Soft | Double Segment | Grit: 18/20 | Part #: BFL708320XS-2

Black – Extra Soft | Double Segment | Grit: 30/40 | Part #: BFL708340XS-2

Black – Extra Soft | Double Segment | Grit: 60/80 | Part #: BFL708380XS-2

Black – Extra Soft | Double Segment | Grit: 120/140 | Part #: BFL7083140XS-2

soft-red-double

Red – Soft | Double Segment | Grit: 18/20 | Part #: BFL708320S-2

Red – Soft | Double Segment | Grit: 30/40 | Part #: BFL708340S-2

Red – Soft | Double Segment | Grit: 60/80 | Part #: BFL708380S-2

Red – Soft | Double Segment | Grit: 120/140 | Part #: BFL708140S-2

medium-green-double

Green – Medium | Double Segment | Grit: 18/20 | Part #: BFL708320-2

Green – Medium | Double Segment | Grit: 30/40 | Part #: BFL708340-2

Green – Medium | Double Segment | Grit: 60/80 | Part #: BFL708380-2

Green – Medium | Double Segment | Grit: 120/140 | Part #: BFL7083140-2

hard-blue-double

Blue – Hard | Double Segment | Grit: 18/20 | Part #: BFL708320H-2

Blue – Hard | Double Segment | Grit: 30/40 | Part #: BFL708340H-2

Blue – Hard | Double Segment | Grit: 60/80 | Part #: BFL708380H-2

Blue – Hard | Double Segment | Grit: 120/140 | Part #: BFL7083140H-2

extrahard-orange-double

Orange – Extra Hard | Double Segment | Grit: 18/20 | Part #: BFL708320XH-2

Orange – Extra Hard | Double Segment | Grit: 30/40 | Part #: BFL708340XH-2

Orange – Extra Hard | Double Segment | Grit: 60/80 | Part #: BFL708380XH-2

Orange – Extra Hard | Double Segment | Grit: 120/140 | Part #: BFL7083140XH-2

SINGLE SEGMENT

soft-red-single

Red – Soft | Single Segment | Grit: 18/20 | Part #: DIA707320S-2

Red – Soft | Single Segment | Grit: 30/40 | Part #: DIA707340S-2

Red – Soft | Single Segment | Grit: 60/80 | Part #: DIA707380S-2

Red – Soft | Single Segment | Grit: 120/140 | Part #: DIA7073140S-2

medium-green-single

Green – Medium | Single Segment | Grit: 18/20 | Part #: DIA707320-2

Green – Medium | Single Segment | Grit: 30/40 | Part #: DIA707340-2

Green – Medium | Single Segment | Grit: 60/80 | Part #: DIA707380-2

Green – Medium | Single Segment | Grit: 120/140 | Part #: DIA7073140-2

hard-blue-single

Blue – Hard | Single Segment | Grit: 18/20 | Part #: DIA707320H-2

Blue – Hard | Single Segment | Grit: 30/40 | Part #: DIA707340H-2

Blue – Hard | Single Segment | Grit: 60/80 | Part #: DIA707380H-2

Blue – Hard | Single Segment | Grit: 120/140 | Part #: DIA7073140H-2